hírek & események

Projektek

Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel értesítjük Önö­ket, hogy cégünk megkezdte az együtt­mű­kö­dést a svájci SEH Technik GmbH-val, amely innovatív szer­szám­meg­ol­dá­so­kat kínál a feliratozás és a sor­ját­la­ní­tás területén. A SEH Technik GmbH profilja és termékköre weboldalunkon a “Porejktek” címszó alatt tekinthető meg.

Zöldmezős beruházások

A földtörvényben végrehajtott változtatás – amely sze­rint csak magyar mező­gaz­dál­ko­dó vá­sá­rol­hat termőföldet – je­len­tő­sen fel­ér­té­ke­li az in­gat­lan­fej­lesz­tői szak­tu­dást. Amennyiben zöld­me­zős be­ru­há­zást tervez, forduljon bizalommal hoz­zánk.
Tovább

Ajánlatunk:projektek

Projects


ingatlanfejlesztés

Property


it szaktanácsadás

Data Center

rólunk

Icon

A Terra Amata Kft-t Ballai Lász­ló alapította 2015-ben. A cég ne­vét J. M. G. Le Clé­zio Ter­ra Amata című regényéből köl­csö­nöz­te, amely 1967-ben jelent meg. Egy­fajta „ön­élet­rajz” ez, egy olyan em­be­ri­sé­gé, amely­nek jövőképe bi­zony­ta­lan, mégis re­mény hatja át…
Tovább

kapcsolat

Terra Amata Kft.

1022 Budapest, Fillér utca 78-82.
Magyarország

E-mail: office@terra-amata.eupartnereink

Stock Land & Estates Ltd.

Ingatlan­fejlesztés, Tervezés

Városfejlesztés ZRt.

Városrész-rehabilitáció, in­gat­lan­fej­lesz­tés, PPP modellek